• Разпръскващо устройство за хим. активни флуиди (солна к-на)(за АЕЦ).
  • Противоградни палки.
  • Тръбопроводи  за насипни материали – зърно и др.
  • Детайли  за земеделски машини.
  • Тръбопровод Dn  50 мм. Схема на съединяване с муфа.Възможно е съединяване с фланци.
  • Въздуховоди.