Композитни материали (стъклопласти)

Богат опит в производството по метода “мокро филаментно навиване”. Разнообразие от тръби с кръгло, квадратно, трапецовидно или друго сечение, както и пресечени конуси или пирамиди.

Хърков Пласт - Композитни материали (стъклопласти)
Разнообразно приложение

Изработването на детайли и възли практически навсякъде в промишлеността и бита. Енергетика, автомобилен и Ж.П. транспорт, земеделие и животновъдство,са само някои от възможностите.

Хърков Пласт - Разнообразно приложение
Хърков Пласт инж ООД

Композитни материали и изделия

Композитните материали - стъклопласти - се състоят основно от твърд армиращ пълнител (арматура) - стъклени или органични влакна (по-рядко метални нишки), и полимерни свързващи (матрица) - епоксидни, полиестерни и други смолни състави. Чрез избор на типа и количеството арматура и матрица може в широки граници да се променят различните свойства на композита – якост, топлопроводност, херметичност, относително тегло, химическа устойчивост и други.

Яки като стомана, по-леки от алуминий, отлични електроизолатори, не корозират - това са стъклопластите. Добри решения за промишлеността, земеделието и бита. Да ги потърсим заедно.

Хърков Пласт

Нашите партньори