Хърков Пласт инж ООД

Фирмата е специализирана и има богат опит  в производството на композитни изделия, получени по филаментен и контактен методи.

Много ценните им качества позволяват композитните материали да се използват  за изработването на детайли и възли  практически навсякъде в промишлеността и бита: енергетика(вкл. атомна), автомобилен и Ж.П. транспорт, земеделие и животновъдство, спорт, авио- корабо- и ракето- строене, моделизми, радиокомуникации, рекламно дело, химическа  промишленост, строителство.

Services

Производствена програма

Композитни материали, произведени по метода ,,мокро филаментно навиване”– пръти, тръби и цилиндри с различен вътрешен диаметър (вж. таблицата), дебелина на стената по желание и дължина до 2300 мм. (за специални поръчки до 4000 мм). Тръбите могат да бъдат с кръгло, квадратно, трапецовидно или друго сечение, както и пресечени конуси или пирамиди, а също и специално армирани за получаване висока якост на огъване (тръба в тръба). Вътрешната  повърхност може да бъде гладка, или с резба, получена още при навиването – без прекъсване на арматурата. В композита могат да бъдат поставяни вложки (напр. резбови) от друг материал (напр. метал).

Композитните материали ,получени по„контактен“ метод.При него за арматура обикновено се използва стъклено влакно под формата на мат,и/или плат,изтъкан от непрекъснати нишки,както и различни добавъчни материали(пълнители).По този метод могат да се произвеждат различни изделия-указателни табели,скоби и стойки за различни ел.съоръжения,решетки за улична канализация ,корпуси и детайли за лодки и катери,капаци,кутии и кожуси,облицоване на съдове за хим.активни флуиди(галванични вани,акумулаторни кутии,резервоари).