• Контейнер за изстрелване на реактивен снаряд.
  • Корпус за изстрелваща установка.
  • Противоградни палки.