• Изолатори и детайли  В.Н.  и  Н.Н.
 • Маломаслени прекъсвачи В.Н.
 • Детайли за стъпални регулатори на напрежение.
 • Скелети на бобини за трансформатори и дросели В.Н. и Н.Н.
 • Детайли за ветрогенератори.
 • Разпръскващо устройство за хим.активни флуиди(за АЕЦ).
 • ОПОРА изолазионна за галванични вани.
 • Тръби за феритите за ТВЧ заваряване за студеноогънати тръби.
 • Тръбни сегменти за мощни двигатели и генератори.
 • Детайли и тръбопроводи за вентилационни инсталации.
 • Стълбове за парково и вътрешнозаводско осветление.
 • Мачти за мълниезащита на фотоволтаични полета.
 • Изолационни стълби и табуретки.
 • Щанги изключвателни, индикаторни и др. за В.Н.