Стъклопластовите тръби могат да бъдат с кръгло,квадратно,трапецовидно или друго сечение,както и пресечени конуси или пирамиди,а също и специално армирани за получаване висока якост на опън(тръба в тръба).Вътрешната повърхност може да бъде гладка,или с резба ,получена още при навиването без прекъсване на арматурата.В композита могат да бъдат поставени вложки(напр.резбови) от друг материал(напр.метал).

Тръбите могат да бъдат тип "сандвич",при който се редуват различни материали(напр.вътрешен некомпозитен слой за топло- или корозионна устойчивост и външен композитен слой за механична якост).

Тръбите са подходящи за детайли и изделия за енергетиката-маломаслени прекъсвачи,високоволтови трансформатори и дросели,стъпални регулатори на напрежение,щанги за B.H. и индикаторни заземители ,различни изолатори,изолационни стълби и тъбуретки,детайли за електросъоръжения,тръби за импедери за ТВЧ заваряване,антенно -фидерни устройства за КВ и УКВ ,носещи конструкции за тролейно електрозахранване,тръбопроводи и разпръсквачи за нормални и химически активни флуиди и за насипни материали,въздуховоди,ролки за транспортни ленти,Ж.П. и пътни бариери,пилони,мачти,весла,стълби за лотки и катери.